MENÜ

Társulás

   A Völgységi Önkormányzatok Társulását (VÖT) 2004. június 23-án hozta létre a bonyhádi térség 19 önkormányzata Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (VTKT) néven. A 2004. július 30-án bejegyzett szervezethez 2005. májusában csatlakozott két további települési önkormányzat , így 21 településsel, teljes térségi lefedettséggel rendelkezett a szervezet.

    A társulás elnöki posztját 2004. június 23. és 2014. június 30. között Potápi Árpád János, Bonyhád polgármestere töltötte be. 2014. július 1-jétől 2014. november 7-ig a társulás megbízásával Höfler József, Kisdorog polgármestere, a társulás alelnöke látta el az elnöki teendőket. 2014. november 7-től Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere a társulás megválasztott elnöke.

    A szervezet az elmúlt 14 évben folyamatosan, változó tartalmú feladatellátással működött. Ma a bonyhádi járás 25 településén 19 kormányzati funkciót és számos, az önkormányzatok számára fontos feladatot lát el önkéntesen. A VÖT 2016-tól intézményfenntartó társulásként működik és három szolgáltatási csoportban kínálja tagönkormányzatai számára a feladatellátást.

Tagok1:

1. A társulás és a tanács pénzügyi, adminisztrációs, szervezési feladatainak ellátása
2. A Völgységi Értéktár Bizottság működtetése
3. A szervezeti honlap és a Völgységi Tájegységi Értéktár elektronikus működtetése
4. Térségi rendezvénynaptár
5. Társulási rendezvénysátor
6. Társulási közművelődési pályázat
7. Területfejlesztési feladatok ellátása
8. Térségi koordináció kormányzati és önként vállalt feladatokban, ügyekben
Tagok2:
1. „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény
2. Központi háziorvosi ügyelet
3. Belső ellenőrzés
4. Völgységi hírlevél
Tagok3:
1. A Bonyhádi Gondozási Központ fenntartása

Dokumentumok:
Társulási megállapodás (hatályos)
Aktuális MÁK Törzskönyvi kivonat
A társulási megállapodás korábbi módosításai
Szabályzatok:
Határozatok
Jegyzőkönyvek
Éves feladatellátási beszámolók
Részletesebb információk a társulásról és a térségről:
Önkormányzati társulások feladatellátása a Völgységben
Számok és mutatók tükrében