MENÜ

Bonyhád Polgármesteri Hivatal:
Telefon: 74/500-200
E-mail: info@bonyhad.hu
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi Tér 12.

Védőnői Szolgálat:
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 16.
Nyitvatartási idő:
hétfő-szerda-péntek:
800-1200
Telefonszám: 74/450-941

Központi orvosi ügyelet:
Cím: 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky utca 25.
Telefonszám: 74/550-999

Závod

zavod.hu

Településtörténet

     Bonyhádtól 20 kilométerre, a dombok között szép völgyben fekvő ősi település, amit több mint 100 népvándorláskori sírmező feltárása igazol. 1718-ban Fuldából érkeztek német telepesek, akik újjáépítették a ma műemlék jellegű római katolikus Isten házát. Színtiszta német és római katolikus község volt, hajdani gazdagságát jelzi a szép templombelső, körmeneti kápolnák és keresztek. A második világháború után, a népcserék következtében bukovinai székelyek és felvidéki magyarok telepedtek le. A településen jelentős a szőlő, gyümölcs és gabonatermesztés. Közösségük lelkesen működteti a szövő szakkört, mely tovább viszi a szövés hagyományát, munkáikból több ízben kiállításokat tartanak.

     Avar sírmezejéről a híres Wosinsky Mór publikált először, aki egy ideig itt volt káplán, majd plébános.

     Első írásos feljegyzés 1231-ből maradt fenn a faluról. A 150 éves török uralom alatt kihalt. Először rácok, majd 1718-tól Fulda környéki svábok népesítik be. Az új lakók három templomromot találtak a környéken, ebből egyet építettek fel a falu fölötti magaslaton, 1766-ban barokk stílusban. Plébániája 1761-ben készült. A templom őrzi Szent Benedek római vértanú csontjait, melyek 1777-ben kerültek Závodra. 1783-ban állították a késő barokk Szent Flórián-szobrot. Színtiszta német és római katolikus község volt. A II. világháborút követő kitelepítések után bukovinai székelyek és felvidéki magyarok érkeztek helyükre.

     Závod és Tevel között volt egy régi malomépület, itt született Váradi Antal író és költő. Ma már nincs meg a ház, lebontották.

Látnivalók:

- a plébánia (1761)
- a barokk római katolikus templom (1766)
- Szent Flórián szobor
- Hagyományok háza (német, bukovinai székely néprajzi gyűjtemény)

Önkormányzat

Polgármester: László Attlia
Alpolgármester: Dávid Zoltán
Jegyző: dr. Hoffmann Adél

Polgármesteri Hivatal:

7182 Závod, Új u. 13.
tel.: 74/482-106
fax: 74/482-106
e-mail: zavodionk@gmail.com

Önkormányzati képviselők:

Borbandi Gergelyné
Borbandiné Beke Brigitta
Dávid Zoltán
Szabó József

Német Nemzetiségi Önkormányzat:

Csépai János
Dávid Erzsébet
Palkó Tibor

Képtár