MENÜ

Bonyhád Polgármesteri Hivatal:
Telefon: 74/500-200
E-mail: info@bonyhad.hu
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi Tér 12.

Védőnői Szolgálat:
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 16.
Nyitvatartási idő:
hétfő-szerda-péntek:
800-1200
Telefonszám: 74/450-941

Központi orvosi ügyelet:
Cím: 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky utca 25.
Telefonszám: 74/550-999

Lengyel

lengyel.hu

Településtörténet

     Lengyel a Tolnai dombvidék legmagasabb pontján fekszik. A község területén az emberi település nyomai az újabb kőkorszakra vezetnek vissza. Ezt igazolják Wosinsky Mór ásatásai, amit "lengyeli kultúra" néven ismert meg a világ. A honfoglaló magyarok hamar letelepedtek a termékeny földterületen.

     Lengyelt a krónikák legkorábban 1308-ban említik. A török hódoltság alatt népessége egyre fogyott. Az 1583-as adóösszeírás idején tizenhat adózót írtak össze. Az 1715. évi összeíráskor egyetlen lelket sem találtak a település területén. A XVIII. század első felében újra benépesült. Báró Amadé Fuldából hozott német telepeseket. Amadé bárótól gróf Apponyi Antal György 1799-ben megvásárolta a Lengyelhez tartozó földterületeket. Az Apponyiak virágzó gazdaságot hoztak létre. Főúri kastélyuk, 1824 és 1829 között épült fel, amelynek nagy kincse volt gróf Apponyi Sándor híres Hungarica gyűjteménye. A nagy bibliofil a magyar vonatkozású régi külföldi könyveket gyűjtötte. Ez ma az Országos Széchenyi Könyvtár Apponyiana külön-gyűjteménye. Nagy gondot fordítottak a kastélyparkra. Gróf Apponyi Sándor Olaszországból egzotikus növényeket, Észak Amerikából mamutfenyőket hozatott. A Parkot 1975-ben természetvédelmi területté nyilvánították. A község római katolikus templomát is az Apponyiak emeltették. Műemlék jellegű az általuk építtetett tehénistálló, a Svajceráj. Híressé tették pincészetüket.

     A közelben lévő forrás fölé gőzfürdőt emeltek, amely ma Anna forrás néven ismert, természetvédelmi terület. Az Apponyi család kihalása után a lengyeli uradalom teljes felszerelésével, a kastély teljes berendezésével a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonába került.

     1900-ban volt a község a legnépesebb, akkor 917 lakója volt. Gróf Apponyi Sándor a falura is nagy gondot fordított. Orvost alkalmazott, patikát létesített, új iskolát építtetett, magán óvoda nyílt a faluban és sok iparos telepedett le. A lakosság 1945-ig csaknem teljes mértékben német ajkú volt. Ekkor ötvenhárom bukovinai székely családot telepítettek a községbe. Ma e két népcsoporton kívül magyarok, felvidékiek és romák élnek Lengyelen.


Önkormányzat

Polgármester: Lőrincz Andrea
Jegyző: dr. Hoffmann Adél
Alpolgármester: Nagy Tibor Lászlóné

Polgármesteri Hivatal:

7184 Lengyel, Petőfi u. 53.
tel.: 74/482-358
fax: 74/482-358
e-mail: onkormanyzatlengyel@gmail.com

Önkormányzati képviselők:

Antal János
Fábián Tibor
Kovács Jánosné
Nagy Tibor Lászlóné

Roma Nemzetiségi Önkormányzat:

Petrovics József
Sárközi József
Sárközi Károly

Német Nemzetiségi Önkormányzat:

Bakonyiné Herr Ildikó
Leipold Zoltán
Német Szilvia

Bejegyzett civil szervezetek

Lengyel Jövőjéért Egyesület
Lengyeli Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Lengyeli Óvodatörténeti és Néprajzi gyűjteményekért Alapítvány
Apponyi Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Oktatási és Képzési Alapítvány

Képtár