MENÜ

Bonyhád Polgármesteri Hivatal:
Telefon: 74/500-200
E-mail: info@bonyhad.hu
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi Tér 12.

Védőnői Szolgálat:
Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 16.
Nyitvatartási idő:
hétfő-szerda-péntek:
800-1200
Telefonszám: 74/450-941

Központi orvosi ügyelet:
Cím: 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky utca 25.
Telefonszám: 74/550-999

Kisvejke

www.kisvejke.hu

Településtörténet

     Kisvejkén az emberi település nyomai a bronzkorba vezetnek vissza bennünket. A falu ősi magyar település. A IX. században szállták meg ezt a minden életfeltételt biztosító őstájat és századokon át folytatták itt megszokott életmódjukat. A község a XIV. században királyi birtok.

     1696-ban a porták összeírásánál Kisvejkét a kihalt településeknél találjuk. Lakóik elszéledtek. A község néhány évtized múlva újra települ. Az 1715. évi megyei összeírás alkalmával 22 háztartást írtak össze. A falu lakói ebben az időben jobbágyok és zsellérek kategóriáiba tartoznak. Lakói mind magyarok voltak.

     A község jó gabonatermő földjei és makkerdei kedvező feltételeket biztosítottak a megélhetéshez. Az újra települt falu lakossága hamarosan növekedni kezdett. 1854-ben az összeírás alkalmával a lakosság összlétszáma Csókafővel együtt 863 fő volt.

     Az 1863. évi tűzvész katasztrófa következtében 31 család vált hajléktalanná. A hajléktalanok közül sokan elvándoroltak, a lakosság lélekszáma egyre kevesebb lett és a nemzetiségek arányais göykeresen megváltozott.

     Az 1930. évi népszámlálás alapján a jelen lévő népesség száma 736 fő, ebből 288 fő magyar és 444 fő német anyanyelvű.

     Kisvejkének önálló plébániája, lelkészi hivatala nem volt. Kisvejkén a római katolikus egyházi ügyek a závodi plébánián intéződtek, vagyis Kisvejke a závodi plébánia filiáléja volt. A falunak korábban volt szerény temploma, amely valószínű az 1863. évi nagy tűzvész következtében pusztult el.


Önkormányzat

Polgármester: Höfler József
Jegyző: dr. Brandt Huba

Polgármesteri Hivatal:

7183 Kisvejke, Rákóczi u. 95.
tel.: 74/482-410 és 74/482-587
fax: 74/582-503
e-mail: kisvejke@freemail.hu

Önkormányzati képviselők:

Bernhardt Jánosné
Farkas-Jókai Noémi
Ferenc Veronika
Herbert Zoltán

Roma Nemzetiségi Önkormányzat:

Lakatos László
Lakatos Lászlóné
Sárközi Antalné

Német Nemzetiségi Önkormányzat:

Fülöp Lászlóné
Herbert Zoltán
Höfler József

Képtár