Kisdorog


Frissítve: 2015. április 16. http://kisdorog.ekisterseg.hu/

Településtörténet

     Határában római kori emlékeket tártak fel. Középkori történelméről keveset tudunk. A Dőry-család telepíti le német lakosait a XVII. században. A család romos kastélya még mindig áll a falu központjában. A Dőryiek és a kisdorogiak a bonyhádi tájfajta szarvasmarha tenyésztésével tették híressé magukat. Kisdorog volt az egyik fő tenyésztőhely. Az I. világháború után innen a törzskönyvezés Tolna megyében.

     A buszmegálló mellett "Ora et Labora" feliratú kis kápolna, benne a Bonyhádi Zománcgyárban készült kép Szűz Máriáról és Szent Józsefről. A falu római katolikus temploma klasszicista homlokzattal 1809-ben épült. Berendezése szintén klasszicista. A plébánia ház 18. század végi régi barokk épület.

     A II. világháború után német lakosságának zömét kitelepítik, helyükre bukovinai székelyek és felvidéki magyarok érkeznek. Tamás Menyhért író Kisdorogot vallja fogadott szülőföldjének, kisregényeiben tette híressé a környéket.

     A faluhoz tartozik Ördogmalom, Juhépuszta és Ódány. Ez utóbbi Mária napi búcsújáról híres a környéken.

Lakosság száma: 906 fő
Belterület: 100 ha
Külterület: 1899 ha


Önkormányzat

Polgármester: Klein Mihály
Jegyző: Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra Alpolgármester: Miszler János


Polgármesteri Hivatal:

7159 Kisdorog, Kossuth u. 187.
tel.: 74/404-292
fax: 74/404-464
e-mail: postmaster@kisdorogonk.t-online.hu

Önkormányzati képviselők:

Dallos Ernőné,
Horváth Gábor,
Pálinkás Gábor,
Tapasztó Mihály

Német Nemzetiségi Önkormányzat:

Bodai Gáborné
Erős Boldizsárné
Fetzer János
Horváth Józsefné